Kamu düzenine dair...
Gürkan KAYA

Gürkan KAYA

Kamu düzenine dair...

30 Kasım 2018 - 21:48

“Kamu düzeni”
 “ülke içinde kamu hizmetlerinin iyi yapılmasını, devletin emniyet, asayiş ve bireyler arasındaki münasebetlerde huzuru ve ahlak kaidelerine uygunluğu temine yarayan müessese ve kaideleri” olarak tanımlanmaktadır.

“Ahlak ve dürüstlük kurallarını toplumun temel ilke ve yargılarını, adaleti, ahlak anlayışını anayasada yer alan temel hakları ciddi şekilde sarsan ve aykırılık oluşturan olaylar “ kamu düzeninin ihlali anlamına gelmektedir.

Ülke içinde kamu yararı, kamu vicdanı ve genel ahlakı çok yakından ilgilendiren hususlar kamu düzeninin içine girmektedir.

Toplumun menfaatlerini koruyan hukuki düzenin bütünü kamu düzeni olarak ifade edilmektedir. Kamu düzeni uyulmasında ve uygulanmasında kamunun kesin yararı olan toplumun menfaatlerini koruyan hukuk kurallarını kapsar.

Kamu düzeni örgütlenmiş toplumun temel yapısını ve temel çıkarlarını koruyan kurallardır.

Kamu düzeni bir ülkede belirli bir zamanda ve belirli bir konuda kamu yararını, kamu vicdanını ve genel ahlakı çok yakından ilgilendiren, toplumun temel yapısını ve kamusal menfaatleri koruyan kurallar bütünüdür.

Kamu düzeni, bireylerin güvenlik, huzur ve sağlık içinde yaşamaları demektir.

Toplumun temel yapısı ve temel çıkarlarını koruyan kuralların bütünü kamu düzeni olarak ifade edilmektedir.

Kamu düzeni kavramının kapsamına giren en önemli esaslar “hukukun temel ilkeleri” ni oluşturur. Bir ülkede geçerli olan temel hukuk ilkelerine aykırılık o ülkede kamu düzenine aykırılık oluşturacaktır.

Bir ülkede hukuken tanınan “temel hak ve özgürlükler” o ülkenin kamu düzeninin kapsamı içinde yer alır.

Toplumun geniş kesimlerince kabul gören vazgeçilmez nitelikteki “temel ahlak kuralları” da kamu düzeni kavramının kapsamı içine girer.

“Trafik kuralları” bireylerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla konulmuş kurallar olarak kamu hukuku bağlamında kamu düzeninin kapsamı içine girmektedir.

Emniyet ve asayişe ilişkin kurallar kamu düzeninin kapsamı içinde yer alır.

Kamu düzeninin kapsamını oluşturduğu kabul edilen temel hukuk ilkeleri, temel hak ve özgürlükler ve temel ahlak kuralları’nın içeriği toplumdan topluma değişiklik göstermektedir.

Kamu düzeni temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmak için siyasi iktidarlar tarafından kullanılan bir gerekçe olabilir. Yasa koyucu kamu düzenini sağlamak amacına dayanarak temel hak ve özgürlükleri sınırlayabilir.

Kamu düzeni, yasa koyucu tarafından toplum için büyük öneme sahip olduğu düşünülen belli bir kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla temel hak ve özgürlüklerin sınırlama gerekçesi olabilir.

Kişiliğin korunması yasalarla güvence altındadır.

İnsan onurunun korunması da kişiliğin korunması kapsamı içinde düşünüldüğünde yasalarla korunmaktadır.

İnsan onurunun korunması tek başına yasalarla korunuyor olması yeterli midir?

İnsan haklarının korunması tek başına yasalarla korunuyor olması yeterli midir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin birinci maddesi “insan haklarına saygının yükümlülüğü” ile başlar.

Kamu düzeninin korunmasındaki en önemli anahtar “insan haklarına saygının yükümlülüğü” nü bireyin günlük yaşam içinde uygulayabilir olmasında yatmaktadır.

“Kamu düzeninin korunması insan haklarına saygının yükümlülüğü ile başlar”.

Bu yazı 361 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar