"İnsan Zihninin Tezahürü"
Gürkan KAYA

Gürkan KAYA

"İnsan Zihninin Tezahürü"

28 Temmuz 2020 - 10:15

“İnsan zihninin tezahürü”

 

 

Zihin, sözlük anlamıyla “insanda anlama, kavrama ve algılama yetisidir”

 

Zihin, “bir düşünce ve bilinç halidir”

 

Zihin, “düşüncenin, algılamanın, belleğin, duygunun, isteğin, bilincin ve zekanın kollektif görünüşlerini kapsar”

 

“Psikanaliz Temel Kitabı Giriş ve Temel Kavramlar” kitabının yazarlarından Glen O. Gabbard “zihnin, beynin aktivitesi olduğunu”  iddia eder.

 

Zihin, birşeyin bireysel ve öznel deneyimlemesi midir ?

 

Zihin, eğitilebilir mi?

 

Zihin, yönlendirilebilir mi?

 

Zihin, kontrol edilebilir mi?

 

Algı yönetimi, zihnin kontrol edilebildiğini mi gösterir?

 

Sürü psikolojisi, zihnin yönlendirilebildiğini mi gösterir?

 

Akıl yürütme, “zihnin beyni, beynin sinir sistemini ve bilinci yönlendirmesiyle  mi 

ortaya çıkar?”

 

Beyni kontrol eden zihin midir?

Bilinci yönlendiren zihin midir?

 

İd, ego ve süper ego “insan zihninin katmanları” dır. 

 

İd, ego ve süper ego “insan bilincinin gerçekleştirdiği eylemleri ve ruhu tanımlamaya yardımcı olur”

 

İlk olarak Sigmund Freud tarafından psikanaliz çalışmalarında insan zihnini oluşturan üç temel özelliklerden biri olarak ifade edilen id (alt benlik) (diğer iki özellik ise ego-benlik ve süper ego-üst benlik’tir) “en ilkel benlik” tir. 

 

İd, “kendini ihtiyaçlara göre belirleyen, eleştiri kabul etmeyen ve kişiliğin durdurulamayan çocuksu yanıdır”

 

İd, “içimizdeki doyumsuz hayvandır”

“Cinsellik, saldırganlık, açlık ve kin” 

id’e verilebilecek örneklerdir.

 

“İd’i ağır basan birey vicdandan yoksundur”

 

İd, “insan ruhunun içgüdü ve dürtülere bağlı bölümünü ifade eder”

 

İd, “temel ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda hareket eder”

 

Süper ego (üst benlik), “zihnin eleştirel bölümünü ifade eder”

 

Süper ego, “kural ve değerler bütünlüğü içinde insana yön verir”

 

Süper ego, vicdanı temsil etmektedir.

 

Süper ego, “iyi yada kötüyü birbirinden ayırmaya başlandığı süreçte gelişir ve olgunlaşır, aile çevre okul ve geleneklerle içselleştirerek kural ve değerler bütününün oluşmasını sağlar”

 

Süper ego, “ahlak, etik ve sosyal olarak uygunsuz görülen davranışlarla ilgilenir”

 

Süper ego, “baba figürü ve kültürel adetlerin içselleştirilmiş bir sembolüdür”

 

Ego (benlik), “id’in isteklerini gerçeklikle karşılayan bölümüdür”

 

Ego, “eleştiri yapan bölümdür”

“Açlığı dizginleyemeyen id, açlığı dizginleyebilen ise ego’dur”

 

Ego, “savunma mekanizmaları ile id’i dengeler”

 

Ego’nun temel görevi “kişisel güvenlik sağlamak” ve “id’in isteklerine cevap vermektir”

 

Ego, “id ile süper ego arasında dengeleyici bir güçtür”

 

Ben, “insanın kendine özgü ruhsal ve bedensel bütünlüğünün ve bunun zihinsel algılanışının genel ve soyut adıdır”

 

Ben’in kaynağı, “bilinçli, bilinçötesi veya bilinçdışı olabilir”

 

Ben’in yapısı, “gerçeklik ilkesinin baskısı altındadır”

 

Ben’in fonksiyonu, “kişiliğin korunması, gerçeğe uyum ve çatışmaların çözümlenmesidir” 

 

Ben’in ideali, “kişinin kendine karşı duyduğu sevgi olan birincil narsizm’den ve çevremizdeki kişilerle ve aile ile özdeşlikten meydana gelen kişiliğin eğilimi kişinin kendi benliğine karşı beslediği sevgiyi değiştirir ve ikincil narsizm derecesine düşürür”

 

İdeal ben, “çocukluktaki herşeyi yapabilme hayalinin daha sonraki özdeşliklerle aldığı bu değişme ünlü ve güçlü kişileri benimsemeye dayanarak olmaktadır”

 

Sigmund Freud, “insan bilincinin oluşum süreçleri ile ilgili psikanaliz çalışmalarıyla insanı toplumsal gelişim teorisi ekseninde ele almıştır”

 

Psikanaliz, “insanlık durumunu düşünmenin bir biçimi halini almıştır”

 

Freud, bilinci “id ego ve süper ego olarak üç ayrı kategoriye ayırarak insanın toplum içindeki sosyal durumunu analiz ederek (id ego ve süper ego ile) insanın karar ve yargı sistemini çözmeye çalışmıştır”

 

İnsan, id midir?

İnsan, ego mudur?

İnsan, süper ego mudur?

İnsan, id ego mudur?

İnsan, id süper ego mudur?

İnsan, ego süper ego mudur?

İnsan, id ego süper ego mudur? 

 

İnsan nedir?

Bu yazı 6975 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar